Forretningsbetingelser

Priser
Alle priser er i DKK og excl. moms og fragt.
Alle ordrer under kr. 2.000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 150,- med undtagelse af vareprøver efter aftale.

Intet salg til private.
Vi henvender os udelukkende til virksomheder, offentlige institutioner, privateforeninger og klubber.

Accept: Accept af en ordre sker ved, at du som kunde bekræfter modtagelsen af vores ordrebekræftelse pr. email med teksten "hermed bekræftet", eller ved godkendelse af evt. korrektur.

Reklamationsret: 12 mdr. - evt. begrænset af holdbarhedsdato. Kunden skal selv reklamere indenfor rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter, at fejelen eller manglen er konstateret.


Leveringsbetingelser
Leveringen sker ab lager. Kunden bærer således risikoen for tab af eller skade på produkterne under læsning og transport. Firmagaver deluxe er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure, herunder strejke, lockout, forsinkelse eller udeblivelse af leverancer fra vore leverandører m.v. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter Firmagaver deluxe dog ikke for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontant. I tilfælde af forsinket betaling forrentes fakturatilgodehavendet med en rente på 1,5% for hver påbegyndt måned, hvor betalingen er forsinket. Renten tilskrives hver måned. Renten beregnes af faktura tilgodehavende inkl., tidligere påløbende og tilskrevne renter. Forsinkelse med forfaldne betalinger berettiger Firmagaver deluxe, til at annullere eller udskyde igangværende ordrer. Ejendomsretten til leverancen forbliver hos Firmagaver deluxe, indtil den fulde købesum herfor er betalt.

Forudbetaling: Hvis du er ny kunde hos os kan det forekomme, at vi beder om forudbetaling. Ved betaling med kort: beløbet trækkes ved igangsættelse af din ordre - eller senest, ved levering. 

Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere indenfor 8 dage. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering. Hvis varen er videreforarbejdet af kunden bortfalder reklamationsretten.

Aftalt mængde: Ved specialproduktioner med logo, forbeholder vi os altid ret til over-/underlevering på +/-10%.

Fortrydelsesret: 
Der gælder ikke 14 dages fortrydelsesret ved handel mellem erhvervsdrivende i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der kan kun ydes returret efter forudgående aftale.

Forbehold:
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer, udsolgte varer samt evt. ændringer i design/udførsel, der ikke ændrer væsentligt ved helheden.

Referencer: Firmagaver deluxe tillader sig proaktivt, at anvende firmaets kunder som reference, medmindre vi konkret er blevet bedt om, at undlade dette.

Fortrolighedspolitik: Vi forstår og respekterer vigtigheden af privatlivets fred på internettet. Vi vil derfor ikke afsløre information om vores kunder/brugere overfor tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at implementere transaktionen. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, emailadresse, kreditkortoplysninger eller personlige data til nogen tredjepart, uden din forudgående tilladelse.